Juhatus ja nõukogu

Amserv Grupi AS ja Amserv Auto OÜ juhatus

Amserv Grupi juhatus on ettevõtte juhtimise keskne organ, mis võtab enda kanda vastutuse ja juhib Amserv Grupi AS igapäevast tegevust vastavalt seaduste ja ettevõtte põhikirja nõuetele. Meie juhatus kohustub tegutsema majanduslikult mõistlikul moel, lähtudes nii ettevõtte parimatest huvidest ning tagades ettevõtte jätkusuutliku arengu, vastavalt seatud eesmärkidele ja strateegiale. Juhatus ja nõukogu teevad tihedat koostööd, et tagada ettevõtte huvide maksimaalne esindatus.

Raivo Kütt

Raivo Kütt

Amserv Grupi AS juhatuse esimees

Rene Varek

Rene Varek

Amserv Grupi AS, Amserv Auto OÜ juhatuse liige ja tegevjuht

Tõnu Vanajuur

Tõnu Vanajuur

Amserv Grupi AS, Amserv Auto OÜ juhatuse liige ja finantsdirektor

Margus Nõmmik

Margus Nõmmik

Amserv Auto OÜ juhatuse liige ja brändijuht

Ahti Aasala

Ahti Aasala

Amserv Auto OÜ juhatuse liige ja järelteeninduse juht

Amserv Grupi AS nõukogu

Amserv Grupi AS nõukogu planeerib ettevõtte tegevust ja korraldab selle juhtimist ning teostab järelvalvet juhatuse tegevuse üle. Kontrolli tulemused teeb nõukogu teatavaks üldkoosolekul. Nõukogu peamiseks ülesandeks on kontserni olulisemate strateegiliste ja taktikaliste otsuste kinnitamine ning kontserni juhatuse tegevuse kontrollimine. Nõukogu juhindub oma tegevuses ettevõtte põhikirjast, üldkoosoleku suunistest ja seadusandlusest.

Raivo Aavisto

Raivo Aavisto

Amserv Grupi AS nõukogu esimees

Kontakt

Hele Hammer

Amserv Grupi AS nõukogu liige

Kontakt

Marti Hääl 

Amserv Grupi AS nõukogu liige

Kontakt

Toomas Villems

Amserv Grupi AS nõukogu liige

Amserv Järve esindus, Amserv Grupi OÜ kontor