Garantii

Toyota jaoks on klient alati kõige tähtsam. Loodame, et meie kliendid saavad oma tegemistes Toyota peale alati kindlad olla. Seepärast on Toyota eesmärgiks luua sõidukeid, mis alati vastaks kõige kõrgematele nõudmistele ja rahuldaks kõikide klientide vajadused. Oma toodangule antud kindla garantiiga tagame nende suurepärase kvaliteedi. Pühendudes täielikult mugava ja turvalise Toyota loomisele ning järgides kvaliteedinõudeid, tagame klientide täieliku heaolu. Seetõttu võime öelda, et Toyota on maksimaalselt ergonoomiline auto ning oleme kindlad, et Toyota pakub klientidele sõidurõõmu mitmeteks aastateks.

Lühiülevaade Toyota garantiiajast ning -tingimustest

Üldgarantii 3 aastat / 100 000 km (1)
Garantii pinnarooste vastu, värvkatte garanti3 aastat  (2)
Garantii läbiva rooste vastutarbesõidukid 6 aastat / sõiduautod 12 aastat  (3, 4, 5)

(1) Olenevalt sellest, kumb tingimus täitub varem.
(2) Välja arvatud pikapi (Hilux) kast, millel on üheaastane garantii.
(3) Välja arvatud pikapi (Hilux) kast, millel on kolmeaastane garantii.
(4) Tarbesõidukiteks on: Hiace, Dyna, Hilux ja nende modifikatsioonid.
(5) Mudelitel, mille tootmine Euroopa turule on lõpetatud, võib garantiiaeg olla erinev

Toyota garantii üldtingimused

Garantii katab kõik defektid, mis ilmnevad auto heaperemehelikul kasutamisel kolme aasta või 100 000 km* läbimise jooksul ning mis tulenevad auto tootmisel või kokkupanemisel tehtud vigadest. Esimesel aastal läbisõidupiirangut ei ole.
* Olenevalt sellest, kumb tingimus täitub varem.

Pinnarooste ja värvitööd

Garantii katab sõltumata läbisõidust kolme aasta jooksul (1, 2) kerepaneelidel esineva pinnarooste ja värvidefektid, juhul kui need on tekkinud tootja vale materjalikasutuse või valede töövõtete tõttu.

(1) Välja arvatud pikapi kast, millel on üheaastane garantii.
(2) Dyna puhul kehtib garantii vaid kabiini kohta.

Läbiv rooste

Materjali- või tootmisvigade tõttu tekkinud roosteaugud sõiduki keres (s.o kere läbivad roosteaugud, mis on alguse saanud seestpoolt) katab garantii olenemata läbisõidust 6 (tarbesõidukid) või 12 (sõiduautod) aasta jooksul *. Kere all mõistetakse Toyota originaalseid metallist kerepaneele, kaasa arvatud mootorikaas, uksed, pagasiruumi kaas ja põrandapaneel; siia ei kuulu kere külge kinnitatavad osad nagu näiteks ehisliistud, ukselingid, kaitserauad ja hinged.
*Välja arvatud pikapi kast, millel on kolmeaastane garantii

Toyota Priuse (II põlvkond 2003-2009) hübriidsüsteemi osade garantii

Garantii katab kõik defektid, mis auto heaperemehelikul kasutamisel esinevadkaheksa aasta või 160 000 km läbimise jooksul ning tulenevad auto tootmis- või kokkupanekuvigadest alljärgnevatel osadel:

 • hübriidsüsteemi aku;
 • hübriidsüsteemi aku juhtarvuti;
 • hübriidülekande juhtarvuti;
 • hübriidsüsteemi inverter;
 • hübriidsüsteemi käigukast.

Toyota Priuse (I ja III põlvkond 1997 – 2003 & 2009-... ) hübriidsüsteemi osade garantii

Garantii katab kõik defektid, mis auto heaperemehelikul kasutamisel esinevad viie aasta või 100 000 km läbimise jooksul ning tulenevad auto tootmis- või kokkupanekuvigadest alljärgnevatel osadel:

 • hübriidsüsteemi aku;
 • hübriidsüsteemi aku juhtarvuti;
 • hübriidülekande juhtarvuti;
 • hübriidsüsteemi inverter

Korduvad küsimused

Millistes riikides Toyota garantiitingimused kehtivad?

Garantiitingimused kehtivad järgmistes riikides: Andorra, Austria, Belgia, Bosnia-Hertsegoviina, Bulgaaria, Eesti, Endine Jugoslaavia Vabariik Makedoonia (FYROM), Gibraltar, Hispaania, Holland, Suurbritannia, Horvaatia, Iirimaa, Island, Itaalia, Kreeka, Küpros, Läti, Leedu, Liechtenstein, Luksemburg, Malta, Norra, Poola, Portugal, Prantsusmaa, Rootsi, Rumeenia, Saksamaa, Serbia ja Montenegro, Slovakkia, Sloveenia, Soome, Šveits, Taani, Tšehhi, Ungari.
Reisides välisriiki, mida eespool nimetatud ei ole, soovitame lisateabe saamiseks pöörduda Amservi esindusse.

Millal hakkab garantii kehtima?

Garantiiperiood algab kuupäevast, mil sõiduk antakse üle esimesele jaeostjale. Garantiiperioodi alguskuupäev on märgitud sõiduki garantii- ja hoolderaamatusse.

Kas garantii alla kuuluvate remonditööde eest võetakse tasu?

Ei võeta. Amserv teeb garantii alla kuuluvad remonditööd tasuta, sh on tasuta ka varuosad.

Kas defektsed osad parandatakse või asendatakse?

Defektse varuosa parandamise või asendamise üle otsustab Amservi spetsialist iga üksikjuhtumi osas eraldi. Hoolimata remondi meetodist jääb asendatud või parandatud osale kehtima sõiduki garantii.

Kas garantiiajal asendatud osadel on garantii?

Garantiiajal asendatud osadele antakse garantii, mis kestab sõiduki algse garantiiaja lõppemiseni.

Millised on garantiitingimused?

 • Omanik peab tagama, et sõiduki kasutamine ja hooldamine toimub vastavalt tootja määrustele ja juhistele, mis on kirjas sõiduki omaniku käsiraamatus ja sõiduki lühitutvustuses ning garantii- ja hoolderaamatus. Kui neist kinni ei peeta, siis Toyota garantii ei kehti.
 • Omanik vastutab selle eest, et autole tehtud hooldused kajastuks ka dokumentides (garantii- ja hoolderaamatus).
 • Garantiiremonti nõudva rikke ilmnemisel pöördu võimalikult kiiresti lähimasse Amservi esindusse, et rike ei süveneks ning ei tekiks vajadust algsest suurema ulatusega remondiks.

Kas garantii alla kuuluvad ka rehvid?

Rehvidele kehtib eraldi garantii, mille annab rehvitootja. Lisainfot saab Amservi müügiesindusest.

Mis saab siis, kui Toyota omanik vahetub?

Toyota garantii läheb koos sõidukiga automaatselt ja tasuta üle järgmisele omanikule.

Mida Toyota garantii ei kata

Toyota pakub ulatuslikku garantiipaketti, mis annab kindluse Toyota kvaliteedi suhtes. Toyota garantii katab tootmis- või kokkupanemisvigadest tulenevate defektide kõrvaldamise kulud.

Seega ei kata garantii järgmist

Normaalne kulumine

Normaalne välismõju, vibratsioon, kulumine – näiteks värvi pleekimine või tuhmumine.

Hoolduskulud

Tavaliste hooldetööde – näiteks mootori reguleerimise, vedelike ja filtrite vahetamise, määrdetööde, puhastamise ja poleerimise, süüteküünalde ja kaitsmete ning kulunud klaasipuhastajakummide, piduriklotside ning siduri hõõrdkatete väljavahetamise, rataste kaldenurkade reguleerimise – kulud katab üldjuhul auto omanik.
Juhul kui nimetatud remonditööd osutuvad vajalikuks garantiiremondi osana, laieneb garantii ka neile.

Muudetud läbisõidunäiduga sõidukite rikked

Rikked, mis ilmnevad sõidukil, mille läbisõidunäitu on muudetud.

Hävinud või täielikult kahjustatud sõidukite rikked

Rikked sõidukil, mille finantsinstitutsioon või kindlustusandja on kuulutanud hävinuks või täielikult kahjustatuks.

Sõiduki omaniku saamata jäänud tulu ja muu sarnane kahju

Sõiduki omaniku või kasutaja saamata jäänud tulu ja muu kahju, mis ei ole otsene varaline kahju, sealhulgas (kuid mitte ainult) ebamugavuse, transpordi, telefoni ja majutusega seotud kulud ning personali või vara kaotusega seotud kulud.

Kahjustused või rikked, mille on otseselt või kaudselt põhjustanud järgmised tegurid:

 • tulekahju, vandalism, avarii või vargus;
 • väärkasutamine (näiteks mootori või sõiduki ülekoormamine, võidukihutamine) või hoolimatus;
 • mujal kui Toyota volitatud remonditöökojas tehtud remonditööd;
 • varuosade, mis ei ole Toyota originaalosad või nendega samaväärse kvaliteediga, paigaldamine;
 • sõiduki omavoliline parendamine või tehase spetsifikatsiooni muutmine;
 • sõidukile Toyota heakskiiduta lisavarustuse paigaldamine;
 • puudulik hooldus, kaasa arvatud vedelike kasutamine, mida ei ole mainitud omaniku käsiraamatus, lühitutvustuses ega garantii- ja hoolderaamatus;
 • force majeure.