Eurocare maanteeabi

Kui Sinu Toyotaga peaks midagi juhtuma...

Eestis helista telefonil  800 4411
Välismaal olles helista telefonil
+ 372 650 9899

Toyota hädaabiteenistuse meeskond sõidab täisvarustuses välja Sinu probleeme lahendama – 24 tundi päevas, 7 päeva nädalas ja 365 päeva aastas.

Tasuta hädaabiteenus
Toyotal on meeldiv võimalus pakkuda oma klientidele Toyota Eurocare’i hädaabiteenust, mis moodustab osa firma kliendirahulolu programmist. Tuntud Toyota kvaliteet koos Toyota Eurocare’i hädaabiteenuse kogemuste ja eelistega tagab Sulle muretu liiklemise.

Eurocare

  Toyota Eurocare’i hädaabiteenistuselt saab abi järgmistel juhtudel:

  • Mehaaniline rike 
  • Liiklusõnnetus 
  • Kütuse otsasaamine 
  • Tühi aku 
  • Rehvi purunemine 
  • Võtmete kaotamine või unustamine autosse  
 
KODUKOHAS +50 KM VÄLISMAAL
Autorike Autorikke parandamine red check red check red check
Pukseerimisabi red check red check red check
Majutus Majutamine hotelli red check red check
asendusauto Asendusauto andmine red check red check
reisijätk Reisi jätkamine või kojusõit red check red check
varuosad Varuosade tarnimine red check
asendusjuht Asendusjuhi kasutamine
red check
Remonditud autole järelesõit red check red check
teavitus Teavitamine ja nõustamine red check red check red check
transport Auto transportimine abivajaja kodukohta red check

Kodukohas

Autorikke parandamine 
Kui peaks juhtuma, et Teie auto läheb rikki või sattub õnnetusse, mille tõttu vajab auto pukseerimist, pakub Toyota Eurocare’i hädaabiteenistus Teile tasuta järgmist abi:

  • kutsub pukseerimisteenuseid osutava firma võimalikult kiiresti sündmuskohale; 
  • palub pukseerimisteenuseid osutaval firmal teha kohapeal lihtsamaid remonditöid.

Pukseerimisabi
Kui rikkis autot ei õnnestu teel remontida või ei ole see otstarbekas, korraldab Toyota Eurocare auto äravedamise Toyota lähima volitatud edasimüüja juurde või remondifirmasse.
Kui remondivõimaluse ootel autot tuleb hoida turvalises parklas, korraldab Toyota Eurocare parkimise ja tasub selle eest. Parkimiskulu ülemmääraks on 84 eurot.
Hädaabiteenistus korraldab ka rikkis auto poolt veetava standardse, 50 mm haakeseadmega järelhaagise või haagissuvila transportimise Toyota autode edasimüüja juurde või autoriseeritud remondifirmasse.

Teavitamine ja nõustamine
Kui probleemiks on auto vargus, krediitkaardi kaotamine või inimeste haigestumine või kui vajate juriidilist või üldist nõustamist, siis Toyota Eurocare’i hädaabiteenistus on alati valmis Teile nõu andma või saatma teateid kellelegi, keda soovite teavitada.
Meil ei pruugi olla võimalik tasuda probleemiga seotud kulusid, kuid Toyota Eurocare suudab Teid kindlasti aidata lahenduse leidmisel.

+50km

Autorikke parandamine 
Kui peaks juhtuma, et Teie auto läheb rikki või sattub õnnetusse, mille tõttu vajab auto pukseerimist, pakub Toyota Eurocare’i hädaabiteenistus Teile tasuta järgmist abi:

  • kutsub pukseerimisteenuseid osutava firma võimalikult kiiresti sündmuskohale; 
  • palub pukseerimisteenuseid osutaval firmal teha kohapeal lihtsamaid remonditöid.

Pukseerimisabi
Kui rikkis autot ei õnnestu teel remontida või ei ole see otstarbekas, korraldab Toyota Eurocare auto äravedamise Toyota lähima volitatud edasimüüja juurde või remondifirmasse.
Kui remondivõimaluse ootel autot tuleb hoida turvalises parklas, korraldab Toyota Eurocare parkimise ja tasub selle eest. Parkimiskulu ülemmääraks on 84 eurot.
Hädaabiteenistus korraldab ka rikkis auto poolt veetava standardse, 50 mm haakeseadmega järelhaagise või haagissuvila transportimise Toyota autode edasimüüja juurde või autoriseeritud remondifirmasse.

Teavitamine ja nõustamine

Kui probleemiks on auto vargus, krediitkaardi kaotamine või inimeste haigestumine või kui vajate juriidilist või üldist nõustamist, siis Toyota Eurocare’i hädaabiteenistus on alati valmis Teile nõu andma või saatma teateid kellelegi, keda soovite teavitada.
Meil ei pruugi olla võimalik tasuda probleemiga seotud kulusid, kuid Toyota Eurocare suudab Teid kindlasti aidata lahenduse leidmisel.

Remonditud autole järelesõit

Juhul kui remonditud autole tuleb hiljem Toyota volitatud edasimüüja juurde või remondifirmasse järele sõita, kuna autot ei saadud samal päeval remontida, ja see asub auto põhikasutaja elukohast kaugemal kui 50 km, hangib Toyota Eurocare autokasutaja soovil ühele inimesele tasuta esimese klassi ühe suuna rongipileti auto remondikohta. Kui rongisõit kestaks kauem kui 6 tundi, hangib Toyota Eurocare rongipileti asemel äriklassi lennupileti.

Kui autorike või liiklusõnnetus juhtub auto põhikasutaja kodust kaugemal kui 50 km ja Toyota volitatud edasimüüjal või remondifirmal ei ole võimalik autot samal päeval remontida, võivad autojuht ja kaassõitjad valida ühe järgmistest teenustest:

Majutamine hotelli

Kui autokasutaja soovib jääda auto remontimise ajaks remondikoha lähedusse, korraldab Toyota Eurocare autokasutajale ja kaassõitjatele maksimaalselt neljaks päevaks tasuta majutuse hotellis hinna ülemmääraga 127 eurot/päev inimese kohta, kui antud kohas on vabu hotellikohti. Toidu eest tasuvad ja muid kulusid kannavad autokasutaja ja kaassõitjad ise.

Asendusauto andmine

Kui abivajaja eelistab kasutada asendusautot, annab Toyota Eurocare remondi ajaks, kuid maksimaalselt kolmeks päevaks abivajaja kasutusse asendusauto, mis kuulub samasse klassi kui remonditav auto. Ehkki hädaabiteenistus teeb kõik endast oleneva samaväärse asendusauto saamiseks, ei vastuta Toyota Eurocare probleemide eest, kui tekib raskusi auto saamisel, sest vastavaid autosid võib antud piirkonnas olla piiratult ja autorendifirmal või muul vastaval ettevõttel ei pruugi olla võimalik autot anda. Kõik muud kulud peale autorendikulude kannab autokasutaja.

Reisi jätkamine või kojusõit

Toyota Eurocare hangib autojuhile ja kaassõitjatele tasuta esimese klassi rongipiletid, mis võimaldavad neil jätkata reisi esialgselt kavandatud sihtkohta territooriumil, kus kehtib Toyota Eurocare’i hädaabiteenus, või abivajaja elukohta (riiki, kus auto on registreeritud). Kui rongisõit kestaks kauem kui 6 tundi, hangib Toyota Eurocare rongipileti asemel äriklassi lennupileti.

Välismaal


Varuosade tarnimine
Kui autot ei ole võimalik kohapeal remontida seetõttu, et teatud varuosi ei olesaada, hangib Toyota Eurocare autokasutaja palvel vastavad varuosad ja saadabaadabneed Toyota volitatud edasimüüjale või remondifirmasse.Varuosade eest tasub autokasutaja, välja arvatud juhul, kui valmistaja poolt autoleantava garantii tingimused näevad ette nende varuosade tasuta väljavahetamist.
Asendusjuhi kasutamine
Kui juhtub, et haigestuvad kõik autojuhtimisõigusega inimesed, kes sõidavadautoga, millele kehtib Toyota Eurocare‘i hädaabiteenus, ja reisi ei ole võimalikjätkata, siis annab Toyota Eurocare tasuta ülejäänud reisijate kasutusse asendusjuhi.Asendusjuht aitab ülejäänud reisijatel jõuda autokasutajakodukohta või jätkata reisi esialgselt kavandatud sihtkohta territooriumil, kuskehtib Toyota Eurocare’i hädaabiteenus.Autokasutaja tasub kõigi täiendavate kulude eest peale asendusjuhi teenusekasutamise kulude.

Remonditud autole järelesõit

Kui remonditud autole tuleb Toyota volitatud edasimüüja juurde võiremondifirmasse järele sõita ja see asub autokasutaja kodukohast kaugemal kui50 km, hangib Toyota Eurocare autokasutaja palvel ühele isikule tasuta esimeseklassi ühe suuna rongipileti sõiduks auto remondikohta. Kui rongisõit kestaks kauemkui 6 tundi, hangib Toyota Eurocare rongipileti asemel äriklassi lennupileti.

Teavitamine ja nõustamine

Kui probleemiks on auto vargus, krediitkaardi kaotamine või inimeste haigestuminevõi kui vajate juriidilist või üldist nõustamist, siis Toyota Eurocare on alati valmis Teilenõu andma või saatma teateid kellelegi, keda soovite teavitada.Meil ei pruugi olla võimalik tasuda probleemiga seotud kulusid, kuid ToyotaEurocare suudab Teid kindlasti aidata lahenduse leidmisel.

Auto transportimine abivajaja kodukohta
Kui autot ei ole võimalik kohapeal remontida, korraldab Toyota Eurocare oma kululauto transportimise Toyota volitatud edasimüüja juurde või abivajaja pooltnimetatud remondifirmasse.

Toyota Eurocare hädaabiteenuse üldtingimused ja nõuanded (pdf)