Toetused

Amserv Grupi oluliseks väärtuseks on asjatundlikkus. Meil on asjatundlikud ja initsiatiivikad töötajad, 
kelle arendamine ja koolitamine on Amservis olulisel kohal. 

19.05-31.10.2010.a.  viidi Euroopa Sotsiaalfondi kaasrahastamisel läbi teadmiste ja oskuste arendamise
koolitus Nõuandlik müük Amserv Grupi müügijärgses teeninduses.
Väärtustame pikaajalist kliendisuhet ja soovime, et meie kliendid tunneksid ennast meie juures alati hästi. Meie müügijärgse teeninduse nõunikud said koolitusel inspiratsiooni ja kogusid teadmisi, kuidas selgitada kliendi vajadusi, anda iga kliendi vajadustele vastavat head nõu ja ületada klientide ootuseid. 

Projekt sai tuge EASi Teadmiste ja Oskuste arendamise toetamise meetmest.