Opeli ja Chevrolet sõltumatu teenindus

Amserv Pärnu Opeli teenindus

Hooliv ja kaitsev suhtumine tagab Sulle pikaks ajaks heas sõidukorras auto. Korrapärane hooldus ning õigeaegne remont vähendab auto kulumisest tingitud rikete tekkimise ohtu. 

Automargi sõltumatus teeninduses on lisaks professionaalsetele tehnikutele olemas just Sinu auto hooldamiseks vajalik tehnika. Hoolduse käigus on võimalik teha test võimalike vigade varajaseks avastamiseks.

Sõltumatus teeninduses arhiveeritakse kogu Sinu auto ajalugu. Auto müümisel tõstab see kindlasti auto väärtust ja usaldusväärsust, kui sõidukit on hooldanud oma ala asjatundjad ning kõik hooldus- ning remonttööd on korrektselt fikseeritud.

Lase oma autot kindlasti korrapäraselt hooldada garantiitingimustes ettenähtud graafiku järgi või vähemalt kord aastas, sest siis on tagatud:

 • väike kütusekulu,
 • auto vastupidavus,
 • meeldiv sõiduelamus,
 • turvalisus,
 • usaldusväärsus,
 • garantii kehtivus.

Eelista:

 • ka väiksemate rikete kohest kõrvaldamist,
 • kulunud ja katkiste varuosade asendamist uute vastu,
 • tootjatehase poolt heakskiidetud varuosi jm tarvikuid,
 • kvaliteetse tootja B-varuosi,
 • hooldustöid kvalifitseeritud teeninduses auto ajaloo talletamiseks, mis aitab tõsta auto turuväärtust teiste sarnaste autode seas (ka edasimüümisel).

Väldi:

 • korraliste hoolduste edasilükkamist,
 • kvalifikatsioonita töökodasid, kus puuduvad väljaõppinud töötajad, oskused ja tehnika,
 • odavaid ja tundmatute tootjate varuosi,
 • tootjatehase poolt mittesoovitatud vedelikke, õlisid jm aineid.

Teostame Opeli ja Chevrolet teenidust Pärnu esinduses.

Kontaktid:

Telefon: 445 5740

info.parnu@amserv.ee