Kindlustus ja kindlustuse liigid

Meie esindustes saad abi sobiva kasko- ja liikluskindlustuse leidmiseks. Teeme koostööd Eesti suurimate kindlustusseltsidega. Täpsemat info küsi oma automüüjalt.

Kui Sinu autoga peaks juhtuma õnnetus, võtame kogu asjaajamise kindlustusfirmadega enda peale. Hoolitseme selle eest, et ebameeldiv kahjuolukord laheneks võimalikult kiirelt. Liiklusõnnetuse või mõne muu kindlustusjuhtumi toimumise korral pöördu kahju registreerimiseks julgesti meie esindusse. Registreerime kahju, teavitame kindlustusseltse ja teeme vajalikud kalkulatsioonid sõiduki remontimiseks.

Meie poole võivad pöörduda kõik Toyota, Peugeot’, Opeli, Chevrolet’, Hyundai ja Saabi omanikud.

Kindlustuse liigid

Liikluskindlustus
Liikluskindlustus on kohustuslik kindlustus, mille tingimusi reguleerib liikluskindlustusseadus.
Sellega kindlustatakse juhi vastutus kannatanu ees. Kindlustusselts hüvitab tekitatud isiku- ja varakahju ning juhi ravikulud.

Liikluskindlustuse tavalepingu saab sõlmida:

  • sõiduki omanik,
  • sõiduki registreerimistunnistusele kasutajana märgitud isik,
  • volikirja alusel sõidukit kasutav isik või
  • lepingu sõlmimiseks kirjalikult volitatud isik.

Kaskokindlustus
Kaskokindlustus on vabatahtlik kindlustus, mis hüvitab Sinu autole tekitatud kahju juhtudel, mil kahju ei kuulu hüvitamisele kellegi teise liikluskindlustuse poolt.