Hyundai 24 Autoabi

Hyundai Abi 24h teenuste loetelu ja tingimused

1. Operaatori teenused:

 • kõnedele vastamine Hyundai Abitelefonil,
 • konsulteerimine ja kliendi nõustamine.

2. Tasuta autoabi ootamatult tekkinud tehniliste rikete kõrvaldamiseks:

 • elektrisüsteemi rikked ( kaitsmed, tuled jne),
 • toitesüsteemi rikked,
 • jahutussüsteemi rikked,
 • alarmiprobleemid,
 • aku probleemid,
 • rehviprobleemid,
 • starteri rikked,
 • generaatori rikked.

3. Tasuta autoabi sõidukijuhi enda hooletusest põhjustatud tehniliste rikete kõrvaldamiseks:

 • käivitusabi aku tühjenemise korral,
 • alarmiprobleemid,
 • rehviprobleemid,
 • abi võtmete kaotamise või varastamise korral.

4. Tasuta pukseerimine lähimasse autoriseeritud töökotta või valvega parklasse juhul, kui riket ei ole võimalik teel kõrvaldada:
Kõik punktides 2 ja 3 nimetatud ja muud tehnilised rikked, mida ei ole võimalik kohapeal kõrvaldada. Pukseerimine toimub puksiirautoga, v.a. juhul, kui pukseerimise vahemaa on lühike ja auto tehniline seisukord võimaldab sõitmist jätkata.

5. Liiklusõnnetuse korral abivajaja tasuta pukseerimine lähimasse autoriseeritud Hyundai remonditöökotta, valvega parklasse või politseiparklasse:
Kui õnnetusjuhtum kuulub kindlustuse poolt hüvitamisele, esitatakse arve teenuse osutamise eest sõiduki remonttöid teostavale Hyundai esindusele või vastavale kindlustusseltsile. Puksiirautoga pukseerimine toimub juhul, kui auto tehniline seisukord ei võimalda või liikluseeskirjad ei luba sõita lähimasse remonditöökotta.

6. Tasuta teenuste osutamise tingimused ja piirkond: Teenuse osutamise piirkond on Leedu Vabariigi, Läti Vabariigi ja Eesti Vabariigi mandriosa, Saaremaa, Hiiumaa ja Muhu avalikud teed.

* Punktides 1, 2 ja 3 nimetatud teenuseid osutatakse ootamatult tekkinud sõiduki rikete korral, mil vastavalt sõiduki garantiitingimustele või liikluseeskirjadele ei ole sõidukiga lubatud sõita (nt lähitulede pirnide valgel ajal läbipõlemise korral ei takista see sõidukiga sõitmist ja ei kuulu tasuta teenuste hulka. Sama rike pimedal ajal kuulub tasuta teenuste hulka).

* Punktis 4 ja 5 nimetatud teenuseid osutatakse iga konkreetse juhtumi kohta ainult ühel korral (nt juhul kui auto pukseeritakse rikke- või avariikohalt valvega parklasse, siis järgmisel päeval teistkordsel puksiiri tellimisel auto autoriseeritud töökotta viimiseks on puksiirteenus tasuline).

Punktides 1, 2, 3, 4 ja 5 nimetatud teenused on tasuta ainult juhul, kui need tellitakse Hyundai Abi 24h numbrilt Eestis +372 697 9175.

Tasuta Hyundai Abi 24h teenuste hulka ei kuulu:

 • varuosade, tarvikute, kütuse, telefonikõnede ja parklamaksude eest tasumine või nende hüvitamine;
 • talverehvide vahetamine suverehvide vastu, uute rehvide paigaldamine, klaasipesuvedeliku lisamine jms.

NB! Teenuse kulusid ei hüvitata kui see tellitakse mõnelt teiselt sarnase teenuse osutajalt.

Tasuta Hyundai Abi 24h teenust ei osutata juhul, kui:

 • see on seadusega vastuolus või kuritahtliku iseloomuga (nt ei pukseerita ega avata uksi sõidukil, mille kasutusõigust ei õnnestu tellijal tõestada; ei osutata tasuta käivitusabi kui see tellitakse korduvalt vaatamata sellele, et tellijat on teavitatud aku vahetamise vajadusest jne).
 • tegemist on tulekahju, röövimise, varguse ja vandalismi tagajärjel tekkinud rikete, samuti motospordivõistlusel osalemise tagajärjel tekkinud riketega.