Keskkond

Peugeot soovib luua järjest tõhusamaid ning samas keskkonnasäästlikumaid mudeleid. Uute tehnoloogiate välja töötamine nõuab investeeringuid. Järjest rohkem kasutab Peugeot mootoreid, mille töötamisel eraldub vähem süsihappegaasi.

Peugeot keskkonnasäästlikkus ei tähenda üksnes süsihappegaasi hulga piiramist. Lisaks on Peugeot võtnud oma südameasjaks kindlustada, et kõik toodetud sõidukid on ümbertöödeldavad. Nii näiteks saavad vanad akud uue elu porikummidena. 

Peugeot keskkonnasäästlik mõtteviis ei piirdu vaid autodega: 77% tootmisel tekkinud jäätmetest, millest valdava osa moodustab metall, suunatakse tagasi tootmisse. Taaskasutusse läheb ka 99% õlidest ja 94% lahustitest ja lahjenditest.

Tulevik

Peugeot investeerib pidevalt uutesse ja puhtamatesse kütustesse. Ilmselt üks põnevamaid Peugeot’ poolt loodud alternatiivse energia programme on kütuseelemendi nn Fuel Cell’i tehnoloogia, kus elektri tootmiseks pannakse vesinik reageerima hapnikuga ning selle ainsaks kõrvalsaaduseks on vesi.