Väärtused

Hoolime

Meie peamine eesmärk on kliendile lahenduse pakkumine. Iga esindust külastavat klienti võtame vastu kui oma külalist. Austame kliendi ja oma ettevõtte vara. Hoolitseme selle eest nagu see oleks enda oma.

Oleme asjatundlikud

Oma teenusevaliku ja teadmistepagasiga oleme kliendi jaoks olemas kogu aeg. Meil on initsiatiivikad ja kogemustega töötajad. Tunneme rõõmu, kui saame pakkuda häid lahendusi.
Oleme kahe jalaga maa peal – mõtleme, enne kui kulutame.

Oleme avatud

Oleme suhtluses avatud ja läbipaistvad. Põhjendame alati oma ettepanekuid klientidele, väljendame end seejuures arusaadavas keeles. Meie ettevõttes on informatsioon kättesaadav kõigile.

Ületame ootusi

Kuulame oma kliente ning pingutame, et vastata nende ootustele – soovime pakkuda rohkem, kui osatakse oodata. Olgu see sõbralikum suhtumine, parem ja kiirem teenindus, lisaväärtusega töö või oskus leida lahendusi ka väga raskes olukorras.

Oleme üks meeskond

Igal meie esindusel on oma „hing“. Oleme tugevad üksi, kuid veel tugevamad meeskonnana. Peame oma tegevustes alati silmas kogu ettevõtte väärtusi ja huve. Teeme koostööd ühise eesmärgi nimel, toetame üksteist töös ja vabal ajal. Peame teineteisest lugu ja oleme sõbralikud.