Inimeste huvi soetada elektriauto on üllatavalt suur

14.06.2012

 Amservi tegevdirektori Mart Mägi sõnul on Eesti inimesed sõiduauto soetamise plaanimisel avatud uutele keskkonnasõbralikele tehnoloogiatele.

 
“Faktum&Ariko uuringu kohaselt eelistavad 26% Eesti elanikest osta omale tulevikus hübriidsõiduki, 14% gaasi kütusena kasutava auto ja 9% elektriauto. Need osakaalud võivad tunduda tagasihoidlikena, kuid eelmise aasta automüügi numbreid arvestades tähendaks see näiteks üle 1500 elektriauto lisandumist Eestimaa teedele,“ selgitas Mägi. “Tallinna elanikest eelistavad uuringu kohaselt auto soetamisel koguni 40% hübriidsõidukit ja 17% elektriautot,” lisas Mägi.   
 
“Keskkonnasõbralikel tehnoloogiatel põhinevate autode kasvutrendi näeme me ka oma igapäevatöös. Järjest rohkem ostavad inimesed säästlikumaid autosid ja samm-sammult kasvab hübriidautode läbimüük. Näiteks uute hübriidsõidukite osakaal on võrreldes 2007. aasta 0,4 protsendiga kasvanud tänaseks (2012.a esimesed viis kuud) 1,1 protsendini ning diiselsõidukite osakaal 28,2 protsendilt 35,3 protsendini. Sarnane trend valitseb kogu maailmas, näiteks 2012. a esimese kvartalis oli maailma kolmas enimmüüdud auto mõnevõrra üllatuslikult hübriidtehnoloogial töötav Toyota Prius,” selgitas Mägi autoturu arenguid.
 
Uuringufirma Faktum & Ariko viis mais 2012 läbi üle-eestilise uuringu “Elanikkkonna nägemused autokütuste kasutamise ja uute autode soetamise suhtes”. Amservi tellimisel tehtud uuringu valimiks oli 500 vastajat üle Eesti vanuses 15-74 aastat. 
Üles