TOYOTA esitles 2018. aasta tehnoloogiamsessil CES® uut liikuvusökosüsteemi ja ideeautot

12.01.2018

e-Palette’i Liit kasutab Toyota üleilmsete liikuvusteenuste platvormi, et välja töötada ärirakenduste jaoks täiustatud sõiduk ja seotud liikuvusteenused.

e-Palette’i ideeauto on täisautonoomne akutoitega elektrisõiduk, millel on avatud juhtliides, mis võimaldab partnerettevõtetel paigaldada oma sõiduautomaatika süsteemi.

Liidu turuletoomispartnerid on Amazon, DiDi, Mazda, Pizza Hut ja Uber.

Las Vegas, 8. jaanuar 2018. Toyota Motor Corporationi president Akio Toyoda teatas täna uue liikuvusteenuse äriliidust ja e-Palette’i ideeautost, mis on mõeldud vastama tulevaste mitmeliigilise transpordi ja ärirakenduste nõudmistele.

„On selge, et autotööstuses on toimumas suurimad muutused, sest tehnoloogiad (nt elektrifitseerimine, ühendatud ja automatiseeritud sõit) teevad märkimisväärseid edusamme. Toyota on jätkuvalt pühendunud veelgi paremate autode valmistamisele. Samuti töötame välja transpordilahendusi, et aidata kõigil elamist nautida, ning anname oma panuse, et luua veelgi parem ühiskond järgmiseks sajaks aastaks ja edaspidi. See teadaanne on oluline samm arengus säästva liikuvuse poole, näidates meie pidevat laienemist tavalistest autodest ja veokitest kaugemale uute väärtuste loomiseni, kaasa arvatud klientidele osutatavad teenused,” ütles Akio Toyoda.

Tehnoloogiamessil CES® esitletud uus e-Palette’i Liit kasutab Toyota enda liikuvusteenuste platvormi (MSPF), et välja töötada hulk ühendatud transpordilahendusi ja spetsiaalne paindlik sõiduk. Uus liit loob riist- ja tarkvara toe ulatusliku ökosüsteemi, mis on mõeldud aitama paljusid ettevõtteid täiustatud liikuvustehnoloogia kasutamisel klientide paremaks teenindamiseks. Turuletoomispartnerite hulka kuuluvad Amazon, DiDi, Mazda, Pizza Hut ja Uber, kes teevad koostööd sõidukite planeerimise, rakenduste kontseptsioonide ja sõidukite vastavustõendamise alal.

Lähiajal keskendub liit uue e-Palette’i ideeauto väljaarendamisele, mida samuti esitleti CESi messil. Ideeauto peegeldab üht Toyota mõtet seoses automatiseeritud liikuvusteenuse (Autono-MaaS) rakendustega. See on uue põlvkonna täisautomaatne akutoitega elektriauto (BEV), mida saab skaleerida ja kohandada erinevate liikuvusteenuseid (MaaS) pakkuvate ettevõtete jaoks. Peale selle näitab e-Palette’i ideeauto Toyota jätkuvat pühendumist partnerlusele ja paindlikkusele.

Peale Toyota MSPFi kaudu pakutavate teenuste toetamise on e Palette’i ideeautol avatud juhtliides ja tarkvaravahendite komplekt , mis võimaldavad partnerettevõtetel paigaldada oma sõiduautomaatika süsteemi ja sõiduki haldamise tehnoloogia. Kui paigaldatakse partnerettevõtte sõiduautomaatika süsteem, toimib Toyota kaitsja (Guardian) tehnoloogia ettevaatusabinõuna, et aidata tagada asjakohast toimimist.

e-Palette’i Liit ja e-Palette’i ideeauto kajastavad Toyota pidevat üleilmset hoogu uute ühendatud liikuvusettevõtete ja andmeteenuste arendamisel ja pakkumisel ettevõtte andmeanalüüsi ja -teenuste tütarfirma Toyota Connected kaudu.

e-Palette’i Liit: uus liikuvusettevõtete ökosüsteem

Ettevõtetele liikuvusega seotud riistvara ja teenuste tärkava pakkujana keskendub Toyota uute ja huvitavate funktsioonide loomisele partneritele, kes aitavad neil oma väärtusahelat laiendada ja klientide elu täiustada.

e-Palette’i Liit kasutab Toyota MSPFi võimet, et luua uus liikuvusettevõtete ökosüsteem. 2016. aastal avalikustatud MSPF on Toyota mitmesuguste ühendatud sõidukirakenduste raamistik, mis pakub igakülgseid MaaSi toetuseks vajalikke teenuseid alates sõiduki liisimisest ja kindlustamisest kuni sõidukipargi haldamise ja suurandmeteni välja.

e-Palette’i Liidu teenusepartnerid, sh Amazon, DiDi, Pizza Hut ja Uber uurivad erinevaid e-Palette'i ideeauto ja MSPFi rakendusi, et toetada oma praegusi ärivajadusi. DiDi, Mazda ja Uber löövad kaasa ka tehnoloogiapartneritena.

Toyota jätkab uute liikuvusteenuste loomise arutamist teiste teenuseosutajate ja tehnoloogiaarendusettevõtetega.

e-Palette’i ideeauto: MaaSi eesmärgil valmistatud automatiseeritud elektrisõiduk

e-Palette’i ideeautoga on Toyota loonud uue käsitlusviisi Autono-MaaSi liikuvusele, mis annab liidu partneritele õiguse toetada oma klientide eluviise suurema mugavuse, tootlikkuse ja tõhususega.

Tänu avatud salongikujundusele saab sõidukile lisada kasutaja vajadustega arvestava spetsiaalse salongi, olgu selleks siis pakkide kohaletoimetamine, sõidu jagamine või teedel kulgev e kaubandus. Samuti on paindlik raamistik mõeldud kasutuse optimeerimisele, võimaldades e-Pallete’i ideeautot jagada, selleks et toetada erinevaid ärivajadusi ja sujuvat üleminekut ühelt rakenduselt teisele. Toyota kujutelma kohaselt pakutakse e-Palette’i ideeautot kolmes suuruses, mis ei võimalda üksnes vajaduspõhist kasutamist, vaid ka õiges suuruses ja õiges kohas transpordilahendusi.

Edaspidi saavad e-Palette’i Liidu partnerid kasutada e-Palette’i ideeautot kooskõlas kõigi MSPFi teenustega või lisada sõiduki oma tehnoloogiaarendusprogrammi. e-Palette’i ideeauto kujundus peegeldab pühendumist paindlikkusele ja partnerlusele koos avatud juhtliidese ja tarkvaravahendite komplektiga, et võimaldada partnerettevõtetel paigaldada soovi korral oma sõiduautomaatika süsteemi.

Toyotal on kavas 2020ndate alguses teha eri piirkondades, kaasa arvatud USAs, e-Palette’i ideeauto teostatavusuuring. Samuti loodab ta aidata kaasa Tokyo 2020. aasta olümpiamängude ja paraolümpiamängude õnnestumisele, pakkudes selliseid transpordilahendusi nagu e-Palette ja muud uuenduslikud liikuvuspakkumised.

Põhiomadused:

  • Avar salong madala põranda ja kuubikukujulise disainiga

Ideeauto e-Palette on saadaval kolmes pikkuses* (olenevalt spetsiaalsest spetsifikatsioonist). Tänu tasasele ja avarale takistusteta salongile, mis on loodud madala põrandaga, saab varustuse paigaldada kasutaja vajaduste kohaselt, nt sõidu jagamise, hotellitoa ja jaekaubanduse spetsifikatsioonid.

* Pikkused varieeruvad vahemikus umbes 4–7 m. 2018. aasta CESi näidismudeli pikkus on 4800 mm, laius 2000 mm ja kõrgus 2250 mm.

  • Uue põlvkonna juhtliides:

Sõiduki juhttehnoloogiat kasutatakse liidesena tehnoloogiapakkujate jaoks. Tehnoloogiapakkujatel on võimalik saada avatud rakendusliides (nt sõiduki seisund ja sõiduki juhtimine), mida läheb vaja sõiduautomaatika süsteemide (sõiduautomaatika juhttarkvara ja kaamerate/andurite jne) väljaarendamisel. e-Palette’i ideeauto kasutab ka MSPFi võimet uuendada sõiduautomaatika süsteeme õhu kaudu.

Sõiduautomaatika mehhanism avatud juhtliidese kaudu

  • MSPF-põhine:

sõidukiandmeid kogutakse e-Palette’i ideeautosse paigaldatud andmesidemoodulist (DCM) ning koondatakse Toyota suurandmete keskusesse (TBDC) üleilmse sideplatvormi kaudu. e-Palette’i ideeauto kasutab neid sõidukiandmeid eri rahastamisvõimaluste ning kõrgetasemelise hoolduse toetamiseks koostöös Toyota edasimüüjatega. Teenuseosutajate nõutavat rakendusliidest (nt sõiduki seisund ja dünaamiline juhtimine) saab vaadata MSPF-is.

Üles