Mida garantii ei kata

Garantii eesmärk on kindlustada autoomanikule kindlaks ajaks töökorras sõiduk. Samas on mõned tingimused, mille puhul garantii ei kehti ja mida garantii ei korva.

Normaalne kulumine
Garantii alla ei kuulu auto normaalne kulumine, nt müra ja vibratsiooni teke, pindade kulumine ja pleekimine, tuhmumine, määrdumine jms.

Hoolduskulud
Garantii alla ei kuulu tavalised hooldusteenused nagu mootori reguleerimine; vedelike ja filtrite vahetamine; puhastamine ja poleerimine; pirnide ja sulavkaitsmete vahetamine; kulunud klaasipuhastusharjade, piduriklotside, piduri hõõrdkatete ja siduri vahetamine. Kui need tööd aga osutuvad vajalikuks garantiiremondi käigus, laieneb garantii ka nendele töödele.

Muudetud läbisõidunäit
Garantii ei kehti, kui sõiduki läbisõidunäitu on muudetud ja tegelikku läbisõitu ei ole võimalik kindlaks teha.

Hävinud sõiduk
Garantii ei kehti, kui kindlustusandja tunnistab sõiduki täielikult hävinuks ning selle remontimine ei ole otstarbekas.

Saamata jäänud tulu
Garantii ei korva seda tulu, mis jäi teenimata sõiduki kahjustuse tõttu. Samuti ei hüvita garantii kulutusi, mis on tulnud teha auto vigade tõttu, nt transpordi, telefoni ja majutusega seotud kulud. Ka see, kui kaotad sõiduki vigade tõttu oma vara, ei kuulu garantii alla.

Välised tegurid
Garantii ei korva neid kahjusid ja rikkeid, mis on tingitud otseselt või kaudselt järgmistest asjaoludest:

  • tulekahju, avarii, vargus;
  • kuritarvitamine või hoolimatus;
  • vale kasutamine, nt ülekoormamine;
  • remont, mida ei ole tehtud sõiduki ametliku esindaja juures;
  • mittekvaliteetsete varuosade kasutamine;
  • sõiduki omavoliline muutmine;
  • puudulik hooldus;
  • veekahjustused;
  • õhus sisalduvad kemikaalid, puuvaik, teepraht, kivid, tolm, pori, sool, rahe, üleujutused, tormid, lindude väljaheited ja muud keskkonnategurid.