Kindlustusjuhtumi käsitlemine

Kui Sinu autoga peaks juhtuma õnnetus, võtame kogu asjaajamise kindlustusfirmadega enda peale.

Hoolitseme selle eest, et ebameeldiv kahjuolukord laheneks võimalikult kiirelt. Liiklusõnnetuse või muu kindlustusjuhtumi toimumise korral pöördu kahju registreerimiseks julgesti meie esindusse. Registreerime kahju Sinu eest, teavitame kindlustusseltse ja teeme vajalikud kalkulatsioonid sõiduki remontimiseks.

Aitame kõiki Toyota, Lexuse, Peugeot, Opeli, Chevrolet, Hyundai või Saabi omanikke.

     
keretööd

Kui sattusid liiklusõnnetusse, sõiduk varastati või läks põlema,
teata sellest kohe:

  

Kahjukäsitlemiseks peavad Sul olema kaasas järgmised dokumendid:

  •  liiklusõnnetuse korral täidetud blankett „Teade liiklusõnnetusest“ Mõlema osapoole kohalolekul saate selle täita ka Amservi esinduses
  • omavastutuse juhtumi korral saad blanketi täita Amservis
  • sõiduki registreerimistunnistus
  • õnnetuse hetkel roolis olnud juhi juhtimisõigust tõendav dokument
  • volituse alusel sõiduki kasutaja volikiri
  • kindlustuspoliisid: liikluskindlustus, omavastutuskindlustus (Kasko) 
  • muud dokumendid, mis võivad juhtumiga seotud olla.
politseile, kui liiklusõnnetuses said kannatada inimesed, või õnnetuse osapooled ei jõudnud õnnetuse põhjustaja osas kokkuleppele; auto või selle osad on lõhutud või varastatud; põhjustasite kahju, aga kahju saaja ei ole teada;   

päästeametile, kui tegemist on tulekahju, plahvatuse või muu avariiga (v.a liiklusõnnetus); õnnetuse tõttu võib tekkida keskkonnareostus.

Seejärel teatage esimesel võimalusel kahjust oma kindlustusseltsile või Amservi esindajale. Kahjust võite anda teada e-posti kaudu lähimasse Amservi esindusse.

Täpsema ülevaate Liiiklusõnnetusest teatamise, asjaolude väljaselgitamise, vormistamise ja registreerimise kohta leiad Vabariigi Valitsuse määrusest nr 68.