Auto diagnostika

Diagnostika on sõiduki mootori, käigukasti, elektrooniliste- ja turvaseadmete ning sildade korrasoleku, efektiivsuse ja seadistuste kontroll. Diagnostika käigus on võimalik leida rikkeid, mida muidu ei ole võimalik avastada.

Amservi esindustes tehakse diagnostikat kõikidele automarkidele sõltumata sellest, kui vana auto on, palju ta on läbi sõitnud, või kust ta ostetud on.

Meie kogenud diagnostikud selgitavad välja rikke olemuse, miks rike tekkinud on ning millist hooldust auto vajab. Broneeri aeg

   
auto diagnostika

Mootori diagnostikat soovitame juhul, kui:

 • auto kütusekulu on märgatavalt kasvanud,
 • mootori käivitamisel ilmnevad tõrked,
 • mootori töö tühikäigul on ebaühtlane või mootor teeb ebaloomulikku müra.

  

Käigukasti diagnostikat soovitame juhul, kui:

 • automaatkäigukast ei vaheta käike kõrgemale või madalamale,
 • käikude vahetamisega kaasneb ebaloomulik müra või takistused,
 • esinevad muud ebaloomulikult tunnused, mis võivad viidata käigukasti riketele.
  

Sildade seadenurkade diagnostikat ja reguleerimist soovitame juhul, kui:

 • auto kaldub sirgel teel sõites kõrvale,
 • auto rehvid on ebaühtlaselt kulunud,
 • autoga on sõidetud suurel kiirusel vastu teeäärt või muud takistust.

mootori diagnostika     

Elektrooniliste- ja turvaseadmete diagnostika kontrollib auto turvasüsteemide ja elektrooniliste abimeeste korrasolekut ning aitab leida võimalikke rikkeid.

Diagnostika käigus on võimalik kontrollida aktiivselt töötavaid turvasüsteeme:

 • mitteblokeeruvaid pidureid,
 • elektroonilist veojõukontrolli,
 • elektroonilist pidurdusjõu süsteemi,
 • külglibisemise vastast seadet,
 • auto ümbermineku vastast seadet.

Autol on ka mitmeid passiivseid turvasüsteeme, mis sõiduki töötamisel on küll puhkerežiimis, kuid mis on väga tähtsad õnnetusjuhtumi korral. Diagnostika selgitab, kas turvapadjad, turvakardinad ning turvavööd on töökorras.